Kalkulator Twojej dodatkowej emerytury

Oblicz wysokość swojego świadczenia emerytalnego z tytułu PPK. Dane, które wprowadzasz do kalkulatora nie są w jakikolwiek sposób utrwalane.

Wpisz wiek przystąpienia do PPK
Wiek musi być w przedziale 18-70 lat
Podaj wysokość Twojego obecnego wynagrodzenia brutto
Wprowadź poprawną wartość
Twoja podstawowa miesięczna wpłata do PPK to 2% wynagrodzenia brutto.
Podstawowa miesięczna wpłata Twojego pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto.
 
Twoja dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata
(% wynagrodzenia brutto)
0%
0.5%
1%
1.5%
2%
 
0%
 
Dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata pracodawcy
(% wynagrodzenia brutto)
0%
0.5%
1%
1.5%
2%
2.5%
 
0%
 
Do którego roku życia chcesz oszczędzać w PPK?
Wiek musi być w przedziale 60-95 lat
 
Wypłata jednorazowa po zakończeniu oszczędzania
%
Wartość musi być w przedziale 0-100%
W momencie ukończenia 60 r.ż. możesz rozpocząć proces wypłat z PPK. Kwota jednorazowej wypłaty nie może przekroczyć 25% środków, by mogła być zwolniona z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Planowany okres wypłat pozostałej części środków
lat
120  miesięcznych rat
Minimalna wartość to 1 rok
Jeśli pozostałą część środków zdecydujesz się wypłacać przez okres krótszy niż 10 lat (120 miesięcznych rat), spowoduje to naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Średnia roczna stopa zwrotu
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
 
3.5%
Suma zgromadzonych przez Ciebie środków w PPK
Środki wpłacone
przez pracownika:
0 zł
Środki wpłacone
przez pracodawcę:
0 zł
0 zł
Środki dopłacone
przez Państwo:
0 zł
Wypłacając środki z PPK według zadeklarowanego podziału, otrzymasz łącznie:
Wypłatę jednorazową
0 zł
oraz miesięczne wypłaty z PPK
0 zł
Zobacz, jak wzrośnie świadczenie przy dłuższym oszczędzaniu:
2 lata dłużej:
0 zł
5 lat dłużej:
0 zł
Przedstawiona kalkulacja dodatkowych oszczędności jest szacunkowa.
Założenia kalkulacji:
  • Twoja podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK: 2% wynagrodzenia brutto.
  • Podstawowa obligatoryjna wpłata pracodawcy do PPK: 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto
  • Prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat: 2,75%
  • Prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia: 2,8%

Kalkulacje mają charakter wyłącznie informacyjny i przedstawiają symulację wartości zgromadzonego kapitału w przypadku systematycznych wpłat na rachunek uczestnika PPK. Kalkulator bierze pod uwagę wysokość miesięcznych wpłat obowiązkowych oraz dobrowolnych, okres inwestycji oraz przewidywaną przez użytkownika roczną stopę zwrotu z inwestycji. Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat, które będą pobierane w funduszu zdefiniowanej daty.
Informacja o utworzeniu przez Santander TFI S.A. funduszu zdefiniowanej daty zostanie opublikowana na stronie internetowej SantanderTFI.pl.


Treści zawarte w serwisie Santander-ppk.pl zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Zasady funkcjonowania PPK w Santander TFI S.A. będą określone w Prospekcie Informacyjnym funduszu zdefiniowanej daty oraz w załączonym do niego Statucie.

2019 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).